Αρχική σελίδα
Ινστιτούτο συμβουλευτικής στήριξης Α.μ.Ε.Α.
Πληροφορίες
Νομοθεσία Α.μ.Ε.Α.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ιστοσελίδα της ΑΝΗΜΑ Αστικής
Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης Ημαθίας

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Α.μ.Ε.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ορισμός που δίνει η ελληνική νομοθεσία για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες συναντάται στο άρθρο 32 του νόμου 1566/1985 που ορίζει ότι «άτομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται τα πρόσωπα που από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή διαταραχές στην γενικότερη ψυχοσωματική τους κατάσταση ή στις επιμέρους λειτουργίες τους και σε βαθμό που δυσκολεύεται ή παρεμποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξης τους στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο».

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο κυριότερος οργανισμός στην Ελλάδα που είναι αρμόδιος για την απασχόληση των Α.μ.Ε.Α. είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. Είναι υπεύθυνος για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική κατάρτιση και την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας και στον χώρο εργασίας.

Ακόμη το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. προωθεί προγράμματα επιχορήγησης σε:

  • Εργοδότες που απασχολούν Α.μ.Ε.Α. και
  • Νέους ελεύθερους επαγγελματίες για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για την διευκόλυνση των Α.μ.Ε.Α.

Επίσης, με την απόφαση 33827/1997. καταρτίζονται προγράμματα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών – Α.μ.Ε.Α. ηλικίας 18-60 ετών, που προστατεύονται από το νόμο 1648/1986. Με τα προγράμματα αυτά που αφορούν πλήρη και μερική απασχόληση Α.μ.Ε.Α. και με την επιχορήγηση των εργοδοτών στο μεγαλύτερο μέρος του ημερομισθίου από τον Ο.Α.Ε.Δ. δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για τα άτομα αυτά και δίνεται η ευκαιρία ομαλότερης κοινωνικής ένταξής τους.

 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

ΔΙΑΒΙΩΣΗ

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ